Login

Nieuwe digitale media en haar invloed op de samenleving

Gepubliceerd: 2014-03-27 11:31:18 | Door floorbak | 1190x bekeken |

De nieuwe digitale media is tegenwoordig niet meer uit de samenleving weg te denken. De afgelopen jaren hebben er ontzettend grote ontwikkelingen plaatsgevonden op dit gebied. Wij zijn allemaal op de hoogte van het bestaan van de nieuwe digitale media, maar wat heeft dit nou voor invloed op de samenleving? De nieuwe digitale media oefent niet alleen invloed uit op de communicatie, levensstijl en de verandering van de taalvaardigheid binnen Nederland, maar op bijna alle vlakken binnen de samenleving. Welk effect hebben deze veranderingen op de samenleving? Wat betekenen deze veranderingen voor de toekomst? Dit zijn enkele vragen waar ik in dit artikel antwoord op zal geven met als hoofdvraag: Welke invloed heeft de nieuwe digitale media op de samenleving?

Er zijn vele vlakken waar de nieuwe digitale media grote invloed op heeft gehad en nog steeds heeft in de samenleving. Deze veranderingen hebben voor ingrijpende innovaties binnen de samenleving gezorgd. Het is echter onmogelijk om te zien welke innovaties er door zullen breken en als zij doorbreken welke effecten zij zullen hebben op de welvaart. Ik heb door middel van een enquête zes categorieën gemaakt van ontwikkelingen binnen de samenleving. Deze categorieën zijn gebaseerd op de interesses van de respondenten.   

 

Onderlinge communicatie en verbondenheid

Nieuwe digitale media stimuleert de onderlinge communicatie tussen mensen. De culturele barrières worden verkleind, doordat de grenzen vervagen. Mensen kunnen steeds makkelijker contact leggen met andere werelddelen. Zo kunnen zij sneller de taal leren en kennis op doen van de andere cultuur. De wereldwijde verbondenheid groeit met als gevolg een verbreding van culturele kennis.   

 

Verandering van de werkomgeving

Nederland is een land dat veel online actief is in vergelijking tot andere Europese landen. Steeds eerder komen kinderen in contact met nieuwe digitale media. Als deze nieuwe generatie op de arbeidsmarkt terecht komt zal de werkomgeving veranderen. Zij zijn gewend om in contact te staan met grote netwerken waarin kennis uitgewisseld word. De werkomgeving zal gevormd worden naar een platte organisatie. Het verschil tussen man en vrouw, leeftijd en etnische groepen zal minder belangrijk worden. De flexibiliteit in de arbeidsmarkt zal ook toenemen. Vaste en tijdelijke contracten gaan veel overeenkomsten vertonen en de arbeidsvoorwaarden voor beide contracten zullen bijna hetzelfde worden. Dit zal de voorkeur van vele hoogopgeleiden worden. Afwisseling, eigen baas zijn, keuzevrijheid en kwaliteit van het werk zijn belangrijke vereiste van een hoogopgeleiden. Het werk is niet meer werkplekgebonden. De grens tussen privé en werk zal daardoor steeds meer vervagen. Er komt een beter balans tussen werk en zorg, minder files en een grotere arbeidsparticipatie.

 

 

 

 

Veranderingen binnen het gezin

Door de nieuwe digitale media ontstaat er een kloof tussen de ouders en de kinderen wat betreft de kennis en vaardigheden op het gebied van nieuwe media. Beide groepen geven aan dat zij het verschil merken in kennis, vaardigheid en beleving. Dit verschil slinkt als jongeren hun ouders uitleg geven over de nieuwe digitale media. De kennis en de vaardigheden van de ouders zullen vergroot worden en de kloof zal worden verkleind. Door deze verkleining ontstaat er tussen twee generaties een gedeelde interesse. Waarbij het kind een helpende hand biedt in de moeilijke wereld van de hedendaagse technologieën. De ouders en jongeren blijven wel benadrukken dat zij een face-to-face gesprek cruciaal blijven vinden en dat dan de telefoon of tablet in de zak of van tafel blijft.

 

Daarnaast is ook de familiestructuur aan het veranderingen. Steeds meer Nederlanders wonen alleen. De horizontale familiestructuur, vele kinderen in een gezin, komt steeds minder vaak voor. Terwijl de verticale familiestructuur, grootouders en overgrootouders, door de langere levensduur steeds meer toeneemt. De kinderen zullen steeds meer te maken krijgen met meerdere huishoudens. Dit komt doordat er steeds meer ouders een nieuwe partner krijgen.

 

Verandering van samenwerken

Door de nieuwe digitale media wordt er een nieuw soort samenwerking gevormd, maar deze veranderingen zijn al sinds de jaren zestig er. Sinds deze jaren zijn er al veranderingen tussen de relatie van de mens aan de gang. De samenleving heeft vele veranderingen doorgemaakt in de individualisering, emancipatie, democratisering en educatie. De nadruk ligt meer op de verantwoordelijkheid van het individu en de afkeer tegen gezag. De keuzevrijheid die de burger heeft in de eenentwintigste eeuw leidt tot een keuzedwang. Er zijn voordurend informatiestromen waarbij de burger constant selecties moet maken in relevantie van de informatie.

 

Verandering in de politiek

De nieuwe digitale media kan ook de manier waarop het politieke systeem werkt veranderen. Zo zijn er verschillende opties op het gebied van stemmen en meningen peilen. De politieke besluitvorming zal interactief worden. Daarbij wordt er wel gevreesd dat de politiek nog oppervlakkiger wordt en de onderliggende maatschappelijke vraagstukken worden weg geschoven.

 

De sociale media kan de intensiteit van campagne voeren vergroten. De snelheid waarmee gecommuniceerd wordt kan het draagvlak voor een politiek besluit snel veranderen. De sociale media zou een positief effect kunnen, hebben op de politiek, maar kan dit in de juiste vorm geïmplementeerd worden door de Nederlandse overheid?

 

 

 

 

 

Verandering van de openbare ruimte

Naast alle eerder genoemde veranderingen zullen er ook in de openbare ruimtes veranderingen plaatsvinden. Doordat de schaal van sociale netwerken steeds groter wordt, hebben mensen die in elkaars dagelijkse woonomgeving tegen komen steeds minder gemeen met elkaar. Zij kennen elkaar niet via andere sociale verbanden en vinden het dus lastig om hem/haar in een sociaal verband te plaatsen.

 

Mensen geven de voorkeur om vooral contact te hebben met ‘voorspelbare’ contacten en daaraan gekoppeld eigen ontmoetingsplekken. Deze ontmoetingsplekken worden afgestemd op exclusieve doelgroepen.  Zo verandert de nieuwe media een rol bij de verandering van openbare ruimtes. Mensen staan alleen nog maar in contact met hun eigen groep en treffen elkaar bij de afgesproken ontmoetingsplek. Dit zou grote invloed kunnen hebben op het functioneren van een stad. Een openbare ruimte waarbij verschillende groepen elkaar treffen is van economisch belang voor de stad.

 

Hoe zit het toekomst perspectief eruit met oog op de voorgaande innovaties?

-       Alle kennis en sociale interactie zal constant op interesses aangepast aanwezig zijn. Het web wordt een platform waarbij gedachten worden uitgedeeld en gesprekken tot stand komen. Iedereen zal constant met elkaar verbonden zijn.

-       Apparaten zullen met spraakfunctie bestuurbaar worden. Niet alleen de spraakfunctie zal een ontwikkeling doormaken, maar ook zal tasten, ruiken en oogbewegingen zal een mogelijkheid worden met mobiele apparaten.

-       Er zullen in de toekomst nieuwe studies komen met betrekking tot verwachte technologische vooruitgangen. Zij zullen zich gaan  verdiepen in de volgende gebieden: digitale media, biotechnologie, nano technologie en op robotica.

-       Ook zullen er ontwikkelen ontstaan op medisch vlak. Hierdoor zal de duur en de kwaliteit van het leven verbeterd worden.  De medische behandelen en de medicijnen zullen effectiever worden. Organen kunnen makkelijker worden vervangen door kunstmatige alternatieven of door nieuwe groei  creëren door middel van stamstellen.

 

Er zitten nog ingrijpende innovaties aan te komen op het gebied van nieuwe digitale media. De nieuwe digitale media is niet meer uit de samenleving weg te denken. Bij vooral de jonge generatie is niet anders meer gewend dan een leven met nieuwe media. Als deze generatie op de arbeidsmarkt komt zal de grootste verandering op dat gebied plaatsvinden. Echter zullen de ontwikkelingen op het medisch gebied ons sneller bereiken. Mensen zullen in de toekomst beter geholpen kunnen worden en de kwaliteit van leven zal worden verhoogd. Vele ontwikkelingen door nieuwe digitale media zien er positief uit, maar zeker weten doen wij het natuurlijk nooit.

 


Deel:

Reacties


Er zijn momenteel geen reacties !

Geef reactieFloorbak


Like deze focus


Naar boven
Feedback