Login

Belasting aangifte doen in 2013?

Gepubliceerd: 2014-02-19 09:02:14 | Door Maurice | 1225x bekeken |

Belasting aangifte doen in 2013?

Belasting aangifte doen in 2013?

De Haagse hoge heren hebben ook in 2013 de belastingwetten ietsje aangepast ten opzichte van 2012. De Belastingdienst heeft meerdere onderdelen gewijzigd, die van invloed kunnen zijn op uw aangifte inkomstenbelasting. Sommige onderdelen zijn complexer geworden, waarvan de belangrijkste onderdelen hieronder zijn opgesomd.

  • De belastingwetten met betrekking tot de eigen woning, de hierbij behorende aftrekposten en de hypotheekrente zijn veranderd.
  • Er heeft zich een wijziging voorgedaan, aangaande het fiscaal partnerschap en dit heeft gevolgen als u ongehuwd samenwoont.
  • De regels voor het afkopen van een zogenaamde levensloopregeling zijn veranderd.
  • Daarnaast zijn de regels aangepast die betrekking hebben op de algemene heffingskorting voor de partner met het laagste inkomen.

Het is ook belangrijk te melden dat het vermogen dat u in 2013 bij de Belastingdienst aangeeft van invloed is op uw toeslagen in 2014.

Uitleg belasting aangifte

Iedere Nederlander moet belasting aangifte doen en heeft te maken met aftrekposten. Altijd vormt het verzamelinkomen het uitgangspunt voor de belasting die moet worden betaald in Box 1. Gelijk aan het verzamelinkomen is het salaris of de uitkering die u ontvangt of de winst die u behaalt uit uw IB onderneming. Eigenwoningforfait wordt ook gerekend tot het verzamelinkomen. De belangrijkste aftrekposten zijn:

  1. alimentatie;
  2. hypotheekrente;
  3. scholingsuitgaven;
  4. ziektekosten;
  5. kosten in verband met monumentenpand;
  6. en uitgaven levensonderhoud kinderen.

De aftrekposten kunnen ieder jaar veranderden, daarom blijft belasting aangifte doen voor veel burgers moeilijk.

Fiscaal partnerschap

Mocht u beschikken over een fiscaal partner, dan kunt u de aftrekposten zelf verdelen over u en uw partner. Het verzamelinkomen dat u moet aangeven in Box 1 is persoonlijk, dat geldt uit fiscaal perspectief niet voor de aftrekposten. Vandaar dat u de aftrekposten goed moet verdelen over u en uw partner. Nederland heeft een zogenaamd progressief belastingsysteem, meer verdienen is in verhouding meer betalen. Bij een optimale verdeling van de aftrekposten kan belastingvoordeel worden behaald. Het is daarom niet onverstandig contact op te nemen met een belasting adviseur.


Deel:

Tags:

Reacties


Er zijn momenteel geen reacties !

Geef reactieMaurice


Like deze focus


Naar boven
Feedback