Login

Het interactiegedrag van personen binnen een groep

Gepubliceerd: 2014-05-26 19:21:43 | Door Jet | 2254x bekeken |

Het interactiegedrag van personen binnen een groep

Wanneer een aantal personen moet samenwerken binnen een groep, heb je te maken met verschillende types. Welke types zijn dat en hoe komen deze types het best tot hun recht binnen een groep?

Ik ben werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Een aantal dagen geleden gaf ik een rekenles. De leerlingen kregen de opdracht om de inhoud van flessen te bepalen. De groep was verdeeld in kleinere groepen van vier of vijf leerlingen. Het viel me op dat sommige leerlingen veel aan het woord waren en de taken veelal zelf uitvoerden. Andere leerlingen binnen het groepje keken toe en grepen niet in, terwijl zij ook best een groter aandeel in de taak wilden hebben.

Hoe valt het interactiegedrag van personen in een groep, ofwel de groepsdynamiek, te verklaren? En wat is de beste manier om een groep samen te stellen zodat elk lid op zijn plek is?

Verschillende types

Binnen elke groep is er sprake van ongelijke deelname. Er bevinden zich praters en zwijgers binnen een groep. Er worden een aantal types en gedragingen onderscheiden:
Veelpraters geven hun mening en informatie en doen suggesties. Ze beïnvloeden op deze manier de inhoud, de richting en uitkomst van het gesprek. De groepsleden die veel praten, doen dat vooral met elkaar waardoor zij zich in de pratende posities bevinden. Binnen de groep praters worden de veelpraters en dominante types onderscheiden. Veelpraters zijn veel aan het woord, wat tot ergernis kan leiden bij andere groepsleden. Er kan weerstand opgeroepen worden en de invloed neemt af. De dominante types onderscheiden zich van de veelpraters doordat zij de leiding en controle binnen een groep willen hebben. Zwijgers hebben weinig inbreng.
Praters praten omdat zwijgers zwijgen, en zwijgers zwijgen omdat praters praten.

Er zijn ook types met gedragingen die getypeerd worden als sociaal geluier. Deze types zijn vooral in grote groepen terug te vinden. Een persoon verschuilt zich achter de inspanningen van een ander. Op die manier wordt de druk om te presteren en om mee te doen kleiner. Een groepslid kan ook een afwijkende mening hebben. Het gevolg kan zijn dat het groepslid de neiging heeft om zich aan te passen aan de groep. Zelfs als het groepslid met een afwijkende mening bij zijn oordeel blijft is het lastig, omdat het moeilijk is om de meerderheid te beïnvloeden.

De beste manier om een groep samen te stellen

Bij het samenwerken worden de groepen samengesteld aan de hand van een aantal criteria.
Een veilig klimaat waarbinnen elke persoon zich gerespecteerd en veilig voelt en waarbinnen hij het gevoel heeft invloed te hebben in de groep is een voorwaarde. Daarnaast is er sprake van een klimaat waarbinnen personen kritisch tegenover elkaar durven staan en de confrontatie wat betreft mening en gedrag aan durven gaan. Er wordt gestreefd naar een gelijke invloed van alle groepsleden. Gelijke invloed wordt bemoeilijkt door dominante groepsleden aan de ene kant en de zwijgers aan de andere kant. Het gaat erom de dominante types voldoende aan bod te laten komen. Dominante groepsleden die door hun manier van uiten anderen belemmeren kunnen gecorrigeerd worden, mits zij wel erkend worden. Zwijgers kunnen gestimuleerd worden door hen een duwtje in de rug te geven.

 

Bronnen:
- Velde, van de, D. (2002). De groep in actie: praktijkboek samenwerkingsvaardigheden.
- Remmerswaal, J. (2006). Begeleiden van groepen. Groepsdynamica in praktijk.

 


Deel:

Focus gerelateerde producten


Begeleiden van groepen

Begeleiden van groepen kopen

Vond u "Het interactiegedrag van personen binnen een groep" interessant? Wellicht is dit product dan wat voor u!

Bestellen
Handboek groepsdynamica

Handboek groepsdynamica kopen

Vond u "Het interactiegedrag van personen binnen een groep" interessant? Wellicht is dit product dan wat voor u!

Bestellen
Cooperatief leren

Cooperatief leren kopen

Vond u "Het interactiegedrag van personen binnen een groep" interessant? Wellicht is dit product dan wat voor u!

Bestellen
Cooperatief leren in het basisonderwijs

Cooperatief leren in het basisonderwijs kopen

Vond u "Het interactiegedrag van personen binnen een groep" interessant? Wellicht is dit product dan wat voor u!

Bestellen

Reacties


Er zijn momenteel geen reacties !

Geef reactieJet

Jet


Like deze focus


Naar boven
Feedback