Login

Handelen bij brand

Gepubliceerd: 2014-06-30 12:31:19 | Door freekkanters | 1512x bekeken |

Handelen bij brand

Handelen bij brand

Bij brand op de werkvloer moeten de werknemers welke een veiligheidstraining hebben voltooid snel en adequaat kunnen handelen. Om de bedrijfshulpverlening zo efficient mogelijk te laten verlopen, wordt hierbij een vaste procedure gehanteerd.

Handelen bij brand

Handelen bij brand

Bij brand op de werkvloer moeten de werknemers welke een veiligheidstraining hebben voltooid snel en adequaat kunnen handelen. Om de bedrijfshulpverlening zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt hierbij een vaste procedure gehanteerd.
Hieronder vindt u een beschrijving van deze procedure van het moment van de melding tot het wederkeren van de veiligheid.

Melding


In de meeste organisaties loopt de melding van een brand of een andere gebeurtenis op een gelijke wijze. Dit kan via een interne alarmlijn of via een brandinstallatie die een slow-whoop of akoestische signaal laat klinken. In de onderstaande alinea worden de afzonderlijke meldingen nader toegelicht.

Taakverdeling


Bij alarmering en de inzet is het belangrijk dat de bedrijfshulpverleners hun taken weten en hun functie fatsoenlijk uit kunnen voeren. De BHV-ers verzamelen op een centraal punt. De ploegleider geeft vervolgens instructies en de hulpverlening wordt op gang gebracht. In iedereen organisatie is een andere taakverdeling. Men houdt zich aan de taakverdeling die in de organisatie geldt.

Communicatie met portofoon


Communicatie is een cruciale factor om de taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Bij communicatie met portofoon moet er rekening gehouden worden met een aantal punten:
  • Er zijn een zender en een ontvangen;
  • Er worden berichten over een weer verzonden;
  • Het is genoodzaakt rustig en in korte zinnen de boodschap naar de ontvanger over te brengen;
  • Wanneer er een bericht wordt overgebracht, onderbreekt u dit niet, maar wacht u rustig tot de ander klaar is met praten.

Toegewezen taken


De ploegleider zal taken toewijzen aan de bedrijfshulpverleners die zich op de verzamelplek verzameld hebben. De volgende taken zijn hierbij het meest belangrijk:
  • Opvangen van professionele hulpverleners;
  • EHBO-koffer halen en gereed houden;
  • Het gebouw verkennen om de calamiteit te analyseren.

Blussen van beginnende brand


Wanneer er sprake is van een beginnende brand is deze in de meeste gevallen snel onder controle te krijgen. Tijdens de verkenning van een kamer waar mogelijk een brand is gedetecteerd is het noodzakelijk het blusmiddel onmiddellijk in te zetten om de brand snel onder controle te krijgen.

Evalueren en rapporteren


Nadat de situatie als veilig wordt omschreven, wordt de inzet geëvalueerd met alle betrokken partijen. Alle BHV-ers melden zich af en gaan verder met de reguliere werkzaamheden. Het is noodzakelijk dat de ploegleider een korte samenvatting van de situatie maakt om deze calamiteiten vervolgens te kunnen voorkomen.


Deel:

Tags:

Reacties


Er zijn momenteel geen reacties !

Geef reactieFreekkanters


Like deze focus


Naar boven
Feedback